SigmaPlot

SigmaPlot

Create exact graphs
Người dùng đánh giá
3.4  (48 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
14.0.0 (Xem tất cả)
Phần mềm này nhận được 4 giải thưởng
Create precise 2-D and 3-D graphs for exact data visualization. Take control of every detail in the built charts and graphs. Share your creations on the Web.
SigmaPlot là một chương trình đó có thể tạo ra high-chất lượng biểu đồ, giản mà không dành tiếng trước một máy tính. Cái khoang đề nghị seamless Microsoft Office hợp nhất, vì vậy cô có thể dễ dàng truy cập vào dữ liệu từ Microsoft Excel spreadsheets và món quà của anh kết quả Microsoft PowerPoint presentations.
Từ đơn giản 2-D săn mưu mẹo để có năng khiếu thuyết phục contour mưu mẹo, SigmaPlot cho anh thấy chính xác những kỹ thuật đồ thị kiểu em cần anh, để yêu cầu có nghiên cứu.
Thông tin được cập nhật vào:

Tải xuống cho Mac

We are in CryptoPicture!